Q&A จาก แอกซ่าประกันภัย

 • Q1: AIS สามารถขายประกันฯ ได้แล้วหรือ?

  A1: ความคุ้มครองที่ท่านได้รับนั้น เป็นประกันอุบัติเหตุของบริษัทแอกซ่าประกันภัย (AXA Insurance) ซึ่ง AIS ขอมอบสิทธิประโยชน์นี้แทนความห่วงใยให้กับลูกค้าที่ใช้ ซิมเซฟเซฟ เท่านั้น และสามารถรับบริการต่อเนื่องได้เมื่อมีการเติมเงิน ตามกำหนดในแต่ละเดือนโดยไม่ต้องมีกังวัลเรื่องค่าใช้จ่าย
 • Q2: แล้วลูกค้าต้องชำระค่าเบี้ยประกันอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่?

  A2: ลูกค้าไม่ต้องชำระค่าเบี้ยประกันเพิ่มเติมแต่อย่างใด เพราะความคุ้มครองนี้เป็นสิทธิประโยชน์ที่มอบให้ลูกค้าที่ใช้ ซิมเซฟเซฟ เพียงแค่ลูกค้ามีการเติมเงินเข้า SIM ขั้นต่ำครบ 50 บาท ทุกเดือน เท่านี้ คุณลูกค้าก็ได้รับสิทธิความคุ้มครองจากทาง AXA ไปโดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด
 • Q3: ถ้าลูกค้าต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติม สามารถสมัครทำประกันได้ที่ AIS Shop หรือ Telewiz ได้เลยหรือไม่?

  A3: เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถให้ข้อมูลแก่ท่านได้ครบถ้วนและถูกต้อง ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะรับความคุ้มครองเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 02-118-8383 หรือเข้าไปที่เว็บไซต์  www.axa.co.th/ais-axa-sim
 • Q4: หากลูกค้ามีการการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน จะสามารถติดต่อผ่าน AIS Shop หรือ Telewiz ได้หรือไม่?

  A4: เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการสินไหมทดแทนแก่ท่านได้รวดเร็ว ครบถ้วนและถูกต้อง แนะนำให้ท่านติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 0-2118-8383 ได้โดยตรง แต่หากท่านไม่สะดวก ทาง AIS ยินดีที่ช่วยติดต่อประสานงานกับ AXA เพื่อดำเนินการให้ได้หากแต่จะใช้เวลาในการประสานงานมากกว่าที่ทางลูกค้าจะได้รับหากประสานงานโดยตรง
 • Q5: เอกสารระบุว่า "จะได้รับเงินชดเชยรายได้ระหว่างเข้ารักษาตัวอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล (มากกว่า 6 ชั่วโมง) เท่านั้น " ถ้าอยู่โรงพยาบาลไม่ถึง 6 ชั่วโมง จะเคลมไม่ได้ใช่หรือไม่?

  A5: การเคลมทุกกรณีลูกค้าสามารถตรวจสอบความคุ้มครองได้โดยตรงจากเจ้าหน้าที่ AXA ที่หมายเลข 021188383
 • Q6: หากลูกค้ามีการการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน จะสามารถติดต่อผ่าน AIS Shop หรือ Telewiz ได้หรือไม่?

  A6: เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการสินไหมทดแทนแก่ท่านได้รวดเร็ว ครบถ้วนและถูกต้อง แนะนำให้ท่านติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 0-2118-8383 ได้โดยตรง แต่หากท่านไม่สะดวก ทาง AIS ยินดีที่ช่วยติดต่อประสานงานกับ AXA เพื่อดำเนินการให้ได้หากแต่จะใช้เวลาในการประสานงานมากกว่าที่ทางลูกค้าจะได้รับหากประสานงานโดยตรง
 • Q7: เมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วจะเข้ารักษาได้ที่โรงพยาบาลอะไรบ้าง?

  A7: โรงพยาบาลใดก็ได้ที่สะดวก รวมทั้งคลินิคที่จดทะเบียน และสามารถรับคนไข้พักรักษาตัวได้
 • Q8: ถ้าเกิดอุบัติเหตุ หมอให้นอนโรงพยาบาล 2 วัน และขอหมอนอนโรงพยาบาลอีก 1 วัน รวมเป็น 3 วัน แบบนี้จะได้รับค่าชดเชยนอนโรงพยาบาลกี่วัน?

  A8: หลักการพิจารณา ยึดการรักษาตามความจำเป็นทางการแพทย์ ความเห็นของแพทย์ผู้รักษาเป็นแสดงระยะเวลาที่ใช้ในการรักษาพยาบาลแต่ไม่ได้แสดงระยะเวลาในการจ่ายสินไหม ดังนั้นกรณีนี้จะจ่ายค่าชดเชยตามความจำเป็นคือ 2 วัน เท่านั้น
 • Q9 : เอกสารที่ส่งเรียกร้องต้องเป็นฉบับจริงหรือไม่?

  A9: ไม่จำเป็น ใช้เพียงสำเนาพร้อมเซ็นรับรองเอกสารโดยสถานพยาบานนั้นๆ โดยส่งเป็น digital file ได้ แต่กรณีเสียชีวิต ต้องขอเป็นเอกสารฉบับกระดาษพร้อมลงรับรองสำเนาถูกต้อง
 • Q10: หากมีข้อสงสัยจะสอบถามได้ที่หมายเลขใดได้บ้าง?

  A10: กรณีเรื่องเกียวกับ สิทธิร่วมโครงการ หรือข้อมูลเกี่ยวกับ AIS ให้ติดต่อ 1175 AIS call center,  กรณีเกียวกับการเรียกร้องค่าสินไหม ติดต่อ  021188383 AXA Insurance call center
 • Q11: เมื่อสิ้นสุดการรักษาแล้ว ต้องส่งเอกสารเพื่อเรียกร้อง ภายในกี่วัน?

  A11: โดยเร็วที่สุด ซึ่งจะต้องอยู่ภายในระยะเวลา ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันเกิดเหตุ
 • Q12: สิทธิพิเศษของซิมเซฟเซฟมีอะไรบ้าง?

  A12:
  • ฟรี! Facebook ไม่อั้น
  • ฟรี! Line
  • ฟรี! ค่าโทร 15 บาท ภายใน 30 วัน
  • ฟรี! ประกันอุบัติเหตุจาก AXA
 • Q13: ระยะเวลาของโปรโมชั่นคือ?

  A13: โปรโมชั่น ซิมเซฟเซฟ เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
 • Q14: ความคุ้มครองเกิดขึ้นเมื่อไร?

  A14: ความคุ้มครองเริ่มขึ้นวันรุ่งขึ้นถัดไปของวันที่ลูกค้าลงทะเบียน SIM