ซิมเซฟเซฟส่งต่อความรัก
มอบความรักส่งต่อความคุ้มครอง

กรอกข้อมูลเจ้าของซิมเซฟเซฟ

เงื่อนไขโครงการ

การที่ท่านได้มอบรายละเอียดทั้งหมด ท่านได้ยินยอมว่าท่านจะได้รับความคุ้มครองจากเบอร์ซิมเซฟเซฟที่ท่านระบุไว้ และผู้ที่ท่านระบุไว้จะสามารถได้รับความคุ้มครองจากเบอร์ซิมเซฟเซฟที่ท่านระบุไว้

เบอร์ซิมเซฟเซฟ 1 เบอร์สามารถส่งผ่านสิทธิ์ได้เพียง 1 ท่านเท่านั้น

ความคุ้มครองของคนที่ท่านระบุไว้จะเริ่มมีผล 1 วันหลังจากได้รับ SMS ยืนยันจาก AXA ลูกค้าที่ได้รับความคุ้มครองจะเป็นไปตามเงื่อนไขของ SIM SAFE SAVE